Maleta pedagògica

Aquest apartant s’ha considerant molt important, sobretot perquè és un dels  objectius proposats per la Comissió de memòria històrica de la gent gran, ja que aquesta comissió el que pretén és transmetre la memòria del segle XX i propiciar el diàleg i el debat intergeneracional mitjançant l’apropament dels joves i els coneixements de la gent gran.
Per tant crec que poder aprendre la historia de Mataró a través de les pròpies vivències dels  nostres avis, i  poden fer un nou replantejament de la historia amb les aportacions dels joves que estan estudiant aquest fets en concret seria la millor manera de fer un treball intergeneracional.
És per això que aquest apartant va molt relacionat amb el departament d’educació de l’Ajuntament. És tracta d’un treball que s’ha de fer coordinadament amb l’Institut Municipal d’Educació i amb els diferents plans que treballen aspectes de relació amb els diferents joves estudiants i amb la gent gran, com ara els Plans entorn o per exemple el projecte de Viure i Conviure de la Fundació de la Caixa de Catalunya
Per poder elaborar aquest projecte el primer que cal, és  fer-ne una bona difusió amb els diferents directors i caps d’estudi de totes les escoles i instituts de la ciutat, per tal que cada institució pugui fer les seves aportacions i així ampliar cada cop més el catàleg de possibles activitats a fer, i  d’aquesta manera fer que tot el projecte estigui ben coordinat per poder fer un projecte comú amb els diferents departaments implicats o institucions que hi formaran part.
Aquesta difusió cada cop ha de ser més oberta a tots els organismes que treballen amb temes d’educació en la ciutat, des del MEM (Moviment Educatiu del Maresme) el centre de recursos pedagògics, l’Escola Universitària, el Tecnocampus…etc.

Activitats a realitzar
Utilitzar les fonts orals com document per estudiar la història de la ciutat i alhora els joves ensenyen a les persones grans les diferències d’aquelles societats amb les actuals. Explicar aquestes experiències als nens i joves els pot ajudar a comprendre el pas del temps i a descobrir l’afany de superació i a conèixer aspectes històrics.
Fer enregistraments  a diferents avis de la ciutat per treballar la tècnica de l’entrevista conjuntament alumnes i professors i poder prendre consciència  que el temps va passant i molt sovint no se n’és conscient. Cadascuna de les etapes viscudes comporta un rol, una actitud diferent i una manera de veure i d’enfrontar-se a la realitat que canvia segons l’edat. Posar-se a la pell de les generacions més joves o més grans pot ajudar a obrir la perspectiva davant les problemàtiques que es troben a cada moment.
Recerca de fotografies antigues i documents antics de l’àmbit familiar i dels mitjans de comunicació per poder crear un marc on conversar sobre la guerra abans i ara, de les tradicions, les llegendes, els balls, les festes, les cançons…,etc. Les tradicions de la gent gran i les aportacions dels joves i dels nouvinguts enriqueixen el patrimoni cultural i són una bona mostra de convivència.
Elaborar exposicions temàtiques conjuntament la gent gran amb la gent jove a partir de fotografies, diaris, propaganda.. aportats pels participants o pels diferents ens del municipi sobre els  temes tractats. L’entorn més immediat pateix transformacions constants que de vegades són evidents, però que, altres vegades, el pas del temps esborra. Les persones grans són testimonis de primer ordre que cal aprofitar per recuperar la memòria perduda i les històries que amaguen les pedres de la ciutat.

MENU