Anys 30

Mataro, una visió del segle XX

Mataró, una visió del segle XX

Ales negres, els bombardejos

Entrada dels nacionals a Mataró

Anys 30

Francesc Xavier Álvarez Olm

Joan Bellavista Portell

Jaume Carbó Cosp

Emília Domènec Sánchez

Pascual Fernández Pruñanosa

Joan Freginals Lleonart

Maria Hernández Martínez

Eliseu Massafrets Bas

Salvador Organ i Galceran

Rosa Puig Raverter

Francesc Soler i Canton

Francesc Tristany Alsina

Emili Amorós Ballester

Josep M. Bellavista Ocerans

Carme Díaz Vega

Palmira Fàbregas Mujal

Elvira Ferrer Font

Romuald Grané Vilaseca

Lourdes Illa Bruguera

Estrella Montpart Sala

Albert Pera i Segura

Josep Puy i Badia

Antoni Soriano

Josep Verdalet Ribas

Jordi Barbosa Colomé

Germinal Belis Peiró

Rosendo Dalmau Graupera

Isabel Fadó Casabella

Jordi Fité Meli

Joan Graupera Peña

Anna Martínez

Francisco Moré Fluvià

Dolors Piñol Arderiu

Juan Ramón Morante

Joan Torres Salazar

Ferran Voltas Bosch

Magdalena Pons Calafell

Maria Sans i Moya

Francesc Barrera Puigví

Jaume Brufau i Prats

Joaquim Delhort Aromí

Josepa Famadas Carles

Josep Fradera Soler

Francesc Grimal i Grabulosa

Aureli Massafrets Bas

Adela Rodríguez Rodríguez

Miquel Tristany Alsina

Deixa un comentari